Cariera

Formulare tip concursuri:
• OPIS-ul cu documentele de înscriere la concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice este disponibil aici.
• Formularul de înscriere la concurs este disponibil aici.
• Declarația pe proprie răspundere conform OUG nr.24/2008 este disponibilă aici.
• Adeverința – format standard este disponibilă aici.
***

Direcția Generală de Pașapoarte scoate la concurs un post de ofițer principal II (informatică) (prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție) la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al județului Hunedoara. Anunțul este disponibil aici.

***

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior și consilier, clasa I, grad profesional superior, în  data de 18.02.2019, din cadrul Instituției Prefectului județului Hunedoara – Serviciul verificare a legalității, a aplicării actelor normative și contencios administrativ, Compartimentul verificare a legalității, a aplicării actelor normative și   contencios administrativ și Serviciul conducerea serviciilor publice deconcentrate, Compartimentul conducerea serviciilor publice deconcentrate, situații de urgență și ordine publică. Anunțul este disponibil aici. Publicat la data de 17.01.2019.

Procesul verbal în urma selecției dosarelor pentru postul de consilier juridic este disponibil aici.
Procesul verbal în urma selecției dosarelor pentru postul de consilier este disponibil aici.
Rezultatul probei scrise pentru postul de consilier juridic este disponibil aici.
Rezultatul probei scrise pentru postul de consilier este disponibil aici.
Rezultatul probei interviului pentru postul de consilier juridic este disponibil aici.
Rezultatul probei interviului pentru postul de consilier este disponibil aici.
Centralizatorul final pentru postul de consilier juridic este disponibil aici.
Centralizatorul final pentru postul de consilier este disponibil aici.