Cariera

Formulare tip concursuri:
• OPIS-ul cu documentele de înscriere la concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice este disponibil aici.
• Formularul de înscriere la concurs este disponibil aici.
• Declarația pe proprie răspundere conform OUG nr.24/2008 este disponibilă aici.
• Adeverința – format standard este disponibilă aici.
.
.
*** 2024 ***
.
Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional din 22 ianuarie2024, aici
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional din 22 ianuarie2024, aici
Rezultatele selecției pentru examenul de promovoare în grad profesional din 22 ianuarie 2024 aici
.
.
*** 2023 ***
.
Anunț privind examen de promovare în grad profesional în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara este disponibil, AICI
––––––––––––-
Anunț privind anularea examenului de promovare în grad profesional în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara este disponibil, aici
Procesul verbal de selecție dosare pentru examenul de promovare în grad profesional în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara este disponibil, aici
Anunț privind examen de promovare în grad profesional în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara este disponibil, aici
––––––––––––-
.

ANUNȚ concurs șef serviciu la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte HUNEDOARA

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Hotărârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, actele normative invocate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut specialla Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte al județului Hunedoara.

Pentru mai multe detalii accesați următorul link aici .

*** 2022 ***
Rezultate finale examen promovare examenul de promovare în grad profesional este disponibil, aici
Rezultate interviu examen promovare examenul de promovare în grad profesional este disponibil, aici
Rezultate proba scrisa examen promovare examenul de promovare în grad profesional este disponibil, aici
Procesul verbal de selecție dosare pentru examenul de promovare în grad profesional în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara este disponibil, aici
Anunt privind examen de promovare in grad profesional în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara este disponibil, aici
––––––––––––-
Anunţ cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru funcţia publică de consilier juridic vacantă în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, organizat  în data de 10 august 2022 este disponibil – aici
Rezultat selecţie dosare – consilier juridic
Rezultat proba scrisă – consilier juridic
Rezultat interviu – consilier juridic
Rezultate final – consilier juridic
––––––––––––-
Anunţ cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru funcţia publică de consilier CSS vacantă în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, organizat  în data de 25 iulie 2022 este disponibil – aici.
Rezultat selecţie dosare – consilier asistent CSS
Rezultat proba scrisă – consilier asistent CSS
Rezultat interviu – consilier asistent CSS
Rezultate final – consilier asistent CSS
*** 2021 ***
Anunţ cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, organizat  în data de 29 decembrie 2021 este disponibil – aici .
Rezultate proba scrisă – Auditor superior; – Consilier superior CFCRUAPIA
Rezultate selecţie dosare – Auditor superior ; – Consilier superior CFCRUAPIA
Bibliografie/Tematică – Consilier asistent CSS  ; – Auditor superior  ; –  Consilier superior CFCRUAPIA
Formular de înscriere – aici
Adeverința – aici

***

 Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I.  nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al serviciului respectiv.

Anunțul este disponibil aici. Publicat la data de 16.07.2019.

***

Direcția Generală de Pașapoarte scoate la concurs un post de ofițer principal II (informatică) (prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție) la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al județului Hunedoara. Anunțul este disponibil aici.

***

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior și consilier, clasa I, grad profesional superior, în  data de 18.02.2019, din cadrul Instituției Prefectului județului Hunedoara – Serviciul verificare a legalității, a aplicării actelor normative și contencios administrativ, Compartimentul verificare a legalității, a aplicării actelor normative și   contencios administrativ și Serviciul conducerea serviciilor publice deconcentrate, Compartimentul conducerea serviciilor publice deconcentrate, situații de urgență și ordine publică. Anunțul este disponibil aici. Publicat la data de 17.01.2019.

Procesul verbal în urma selecției dosarelor pentru postul de consilier juridic este disponibil aici.
Procesul verbal în urma selecției dosarelor pentru postul de consilier este disponibil aici.
Rezultatul probei scrise pentru postul de consilier juridic este disponibil aici.
Rezultatul probei scrise pentru postul de consilier este disponibil aici.
Rezultatul probei interviului pentru postul de consilier juridic este disponibil aici.
Rezultatul probei interviului pentru postul de consilier este disponibil aici.
Centralizatorul final pentru postul de consilier juridic este disponibil aici.
Centralizatorul final pentru postul de consilier este disponibil aici.