Formulare tip

Cerere pentru eliberarea apostilei (format Word și PDF)
Modele de documente – serviciile comunitare de pașapoarte pot fi găsite aici.
Formularele necesare pentru permise de conducere și înmatriculări autovehicule pot fi găsite aici.
  • Cerere înscriere în audiență (format Word)
  • Cerere solicitare restituire taxă de pașaport/contravaloare adeverință (format PDF)
  • Cerere solicitare restituire taxă autorizație provizorie/ certificat de inmatriuclare/ permis de conducere/ contravaloare adeverință (format PDF)
  • Cerere de solicitare de informații de interes public (format Word)
  • Model de reclamație administrativă 1 (format Word )
  • Model de reclamație administrativă 2 (format Word )
  • Cerere de acces la date personale (format PDF )