Situații de urgență

La nivelul județelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecților, comitete pentru situații de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte președintele consiliului județean/primarul general și de sector, șefi de servicii deconcentrate, descentralizate și de gospodărie comunală și alți manageri ai unor instituții și societăți comerciale de interes județean care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, precum și manageri ai agenților economici care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.

Ordinul Prefectului nr.212/2018 privind reactualizarea componenței Comitetului județean pentru situații de urgență Hunedoara, a Grupurilor de suport tehnic și aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului județean pentru situații de urgență Hunedoara este disponibil aici

Anexa nr.1 – membrii Comitetului județean pentru situații de urgență Hunedoara este disponibilă aici

Anexa nr.2 – consultanții Comitetului județean pentru situații de urgență Hunedoara este disponibilă aici

Anexa nr.3 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de furtuni și viscol este disponibilă aici

Anexa nr.4 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații este disponibilă aici

Anexa nr.5 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de căderi masive de zăpadă este disponibilă aici

Anexa nr.6 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de tornade este disponibilă aici

Anexa nr.7 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de secetă este disponibilă aici

Anexa nr.8 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de temperaturi extreme este disponibilă aici

Anexa nr.9 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de incendii de vegetație este disponibilă aici

Anexa nr.10 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de avalanșe este disponibilă aici

Anexa nr.11 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de alunecări de teren este disponibilă aici

Anexa nr.12 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremure de pământ este disponibilă aici

Anexa nr.13 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice este disponibilă aici

Anexa nr.14 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport și depozitare produse periculoase este disponibilă aici

Anexa nr.15 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport este disponibilă aici

Anexa nr.16 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de accidente, avarii, explozii și incendii sau alte evenimente în activitățile nucleare sau radiologice este disponibilă aici

Anexa nr.17 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de poluare de ape este disponibilă aici

Anexa nr.18 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări este disponibilă aici

Anexa nr.19 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de eșecul utilităților publice este disponibilă aici

Anexa nr.20 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos este disponibilă aici

Anexa nr.21 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de muniție neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare este disponibilă aici

Anexa nr.22 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii este disponibilă aici

Anexa nr.23 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epizootii/zoonoze este disponibilă aici

Anexa nr.24 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de risc radiologic este disponibilă aici

Anexa nr.25 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de incendii este disponibilă aici

Anexa nr.26 – componența Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de atacul organismelor dăunătoare plantelor este disponibilă aici

Anexa nr.27 – reactualizarea componenței Secretariatului tehnic permanent al Comitetului județean pentru situații de urgență Hunedoara este disponibilă aici

Anexa nr.28 – Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului județean pentru situații de urgență Hunedoara este disponibilă aici

Informații utile:

Mai mult despre semnificația codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Națională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor