Situații de urgență

La nivelul județelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecților, comitete pentru situații de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte președintele consiliului județean/primarul general și de sector, șefi de servicii deconcentrate, descentralizate și de gospodărie comunală și alți manageri ai unor instituții și societăți comerciale de interes județean care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, precum și manageri ai agenților economici care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.

Ordinul Prefectului … privind reactualizarea componenței Comitetului județean pentru situații de urgență Hunedoara, a Grupurilor de suport tehnic și aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului județean pentru situații de urgență Hunedoara (in actualizare)

Anexa nr.1 – membrii Comitetului județean pentru situații de urgență Hunedoara (in actualizare)

Informații utile:

Mai mult despre semnificația codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Națională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor