Ordinele prefectului

Ordinul Prefectului nr.345/19.09.2020 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.), este disponibil aici.

Ordinul Prefectului nr.313/24.07.2020 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost (S.N.S.P.V.P.A.), este disponibil aici.

Ordinul Prefectului nr.299/14.07.2020 privind stabilirea numărului de consilieri pentru consiliile locale din județul Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara, pentru alegerile locale din anul 2020, este disponibil aici.

Ordinul Prefectului nr.139/31.03.2020 privind prelungirea pe durata stării de urgență a aplicării ordinelor prefectului care conțin măsuri pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoaraeste disponibil aici

Ordinul Prefectului nr.114/12.03.2020 pentru aprobarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu noul Coronavirus (COVID – 19) la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara este disponibil aici.