Protecția datelor cu caracter personal

Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Ghidul privind informarea cetățenilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal (format pdf).
Cerere de acces la date personale (format pdf).
Prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de Regulamentul (UE) nr.679/2016. Acesta poate fi consultat aici.
Legea nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum și pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date poate fi consultată aici.
Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice poate fi consultată aici.
Legea nr.682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 poate fi consultată aici.
Link-uri utile:
1.Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Link-ul poate fi accesat aici.
2.Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD). Link-ul poate fi accesat aici.
3.Comitetul European pentru Protecția Datelor. Link-ul poate fi accesat aici .
4.Comisia Europeană. Link-ul poate fi accesat aici.
Datele de contact ale persoanei responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul instituției prefectului:
Tel. 0254 – 211850, 211851; fax 0254 – 215010,215099;  e-mail:prefhd@prefecturahunedoara.ro,
prefhd@yahoo.com.
Program de funcționare: Luni – Joi: 8,00 -16,30; Vineri: 8,00 – 14,00