Alte activități

Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului
Colegiul prefectural
Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor
Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
Comisia de dialog social
Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi