Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto
Apostilă

Stimați cetățeni ai județului Hunedoara,

Prefectul este reprezentantul Guvernului la nivel local, asigură verificarea legalității actelor emise de autoritățile administrațiilor publice locale și coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate în teritoriu la nivel judeţean.

Deschiderea și transparența sunt instrumente necesare pentru respectarea legilor, pentru respectarea principiului de egalitate în fața legii și pentru o responsabilizare sporită a autorităților administrației publice. Ca regulă generală, politica administrației publice trebuie să fie una de deschidere și de transparență. Acestea servesc unor obiective precise, însemnând respectarea principiului priorităţii interesului public, în măsura în care limitează slaba administrare și corupția și de asemenea sunt esențiale pentru respectarea drepturilor individuale. Având în vedere aceste principii, am considerat necesar ca pe parcursul mandatului meu, activitatea Instituției Prefectului – județul Hunedoara să fie prezentată cât mai corect și transparent, utilizând metodele adecvate, printre care și mediile de socializare cu cel mai mare impact.

Din data de 3 aprilie 2017 exercit funcția publică de prefect al județului Hunedoara. Vreau să îi asigur pe toți cetățenii județului că, indiferent de durata mandatului meu, întreaga mea activitate se va baza pe respectul față de cetățeni, astfel încât Instituția Prefectului să rămână garant al respectării legilor, al colaborării cu celelalte instituții publice şi entități private și cu administrația publică locală.”

Fabius Tiberiu Kiszely, prefectul judeţului Hunedoara