Programe și strategii

Programul de Guvernare 2017-2020 este disponibil aici

***

Stadiul de implementare în județul Hunedoara a Programului de Guvernare
Planul de Acțiuni pe anul 2017 pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare este disponibil aici
Raportul privind starea economico-socială a județului Hunedoara în anul 2016 este disponibil aici