Programe și strategii

Programul de Guvernare 2021-2024 este disponibil aici

***

Stadiul de implementare în județul Hunedoara a Programului de Guvernare la 31.12.2021, este disponibil, aici

***

Planul de Acțiuni pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare pe anul:

| 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
***

Planul Strategic al Instituției Prefectului Județul Hunedoara pe anul:

| 2022-2025 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |

***

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului Județul Hunedoara în anul:

| 2022 | 2018 | 2017 |