Programe și strategii

Programul de Guvernare 2018-2020 este disponibil aici.

***

Stadiul de implementare în județul Hunedoara a Programului de Guvernare:

Planul de Acțiuni pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare pe anul:

2019 | 2018 | 2017 |
***
Raportul privind starea economico-socială a județului Hunedoara în anul 2016 este disponibil aici
***

Planul Strategic al Instituției Prefectului Județul Hunedoara pe anul:

2018 | 2017 | 2016 |

***

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului Județul Hunedoara în anul:

2018 | 2017 |