Lista cadourilor primite

Centralizator întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei

Centralizatorul pentru ANUL 2023, este disponibil aici