Persoana responsabilă Legea 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr.544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresați:

  • Numele și prenumele persoanei din conducerea instituției și ale funcționarului public responsabili pentru accesul la informațiile de interes public – conform Ordinului Prefectului nr.2/04.01.2016:
  • Subprefectul județului Hunedoara, persoana responsabilă pentru aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 din partea conducerii;
  • D-na Diana Roxana Fulop – manager public, funcționar public responsabil cu difuzarea informatiilor publice.

Tel.4 0254-211850, 211851, 211439, Fax 0254-215010, 215099, E-mail:petitie@prefecturahunedoara.ro, prefhd@prefecturahunedoara.ro, prefhd@yahoo.com, cancelarie@prefecturahunedoara.ro, adresa paginii de internet: www.hd.prefectura.mai.gov.ro

Program de funcţionare: Luni – Joi: 8,00 -16,30; Vineri: 8,00 – 14,00