Cod etic / deontologic / de conduită

Codul de conduită la nivelul Instituției Prefectului – județ Hunedoara, este disponibil aici

Raportul privind activitatea de consiliere etică din Instituția Prefectului – județ Hunedoara pe anul 2022 este disponibil aici

Raportul privind activitatea de consiliere etică din Instituția Prefectului – județ Hunedoara pe anul 2023 este disponibil aici