Cod etic / deontologic / de conduită

Codul de conduită la nivelul Instituției Prefectului – județ Hunedoara, este disponibil aici