Alte informații

Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu este disponibil aici.

Decizia nr.1 din 11.01.2018 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, a estimărilor pentru anii 2019-2021 și sumele din cota de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale este disponibilă aici.