Registru pentru consemnarea și analiza propunerilor

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. 5 și art. 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică:

– în fomat PDF – aici,

– în format editabil WORD – aici