Serviciul regim permise și înmatriculări – program

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului județului Hunedoara funcționează la următoarea adresă:
Municipiul Deva, bld. 22 decembrie nr 37, Complex „Ulpia Shopping Center”,

jud. Hunedoara Telefon: +4 0254/226001

Fax: +4 0354 883500

E-mail: inmatriculari@prefecturahunedoara.ro

* * *

 Primirea în audiență la conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara are loc în fiecare zi de Joi în care se lucrează cu publicul, între orele 16:00-17:00

PROGRAM CU PUBLICUL DEVA

 

– Preluare documente pentru preschimbarea permisului de conducere

LUNI : 08:30-15:30
MIERCURI : 08:30-15:30
JOI : 08:30-16:30

– Preluare documente pentru preschimbarea permisului de conducere obținut în alte state

VINERI : 08:30-13:00

 

SALA

– Înregistrare dosar pentru examinare proba teoretică

LUNI : 08:30– 15:30

MARȚI : 08:30– 15:30

MIERCURI: 08:30-15:30

JOI : 08:30– 15:30

VINERI: 08:30-13:00

Reprogramări proba practică pe toată durata programului de lucru cu publicul

 

– Preluare documente pentru eliberare autorizații provizorii/radieri

LUNI : 8:30-12:00; 12:30-14:30;
MARTI : 8:30-11:00; 11:30-14:30;
JOI : 08:30-11:30; 12:10-16:00;

Program cu publicul pentru operațiuni de înmatriculare, transcriere, duplicate și radiere vehicule

LUNI : 08:30– 14:30

MARȚI : 08:30– 14:30

MIERCURI: 08:30-14:30

JOI : 08:30– 15:30

VINERI: 08:30-12:30

– Eliberări documente

LUNI : 15:00-16:00
MARȚI : 15:00-16:00
MIERCURI : 15:00-16:00
JOI : 16:00-17:00
VINERI : 13:00-14:00

PROGRAMUL POATE SUFERI MODIFICĂRI ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL SOLICITĂRILOR!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Punctul secundar al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara este situat la adresa:

Municipiul Petroșani, Aleea Constructorul, nr. 2, jud. Hunedoara

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PUNCT DE LUCRU PETROȘANI

Depunere documente înmatriculări permanente, transcrieri, radieri, duplicate, păstrări:

LUNI, MIERCURI – 08:30 – 14:00

MARȚI, VINERI – 08:30 – 12:00

Provizorii:

LUNI, MIERCURI -14:15 -15:30

VINERI – 12:15 -13:30

Eliberare plăcuțe/documente:

MARTI – 12:30 – 13:30

JOI -12:30 -13:30

Preschimbare permise de conducere românești:

MARTI -13:30 -15:30

JOI- 08:30 -12:00; 14:00 -17:30

Reprogramări proba practică pe toată durata programului de lucru cu publicul

PROGRAMUL POATE SUFERI MODIFICĂRI ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL SOLICITĂRILOR!

*****************************************************************************************************************

Potrivit art.1 alin. (2) din Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, inmatricularea, autorizarea provizorie si eliberarea unui certificat de inmatriculare se efectueaza de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor in a caror raza de competenta proprietarii isi au domiciliul, sediul, ori resedinta in cazul persoanelor fizice cu domiciliul in strainatate.

PRECIZĂRI PRIVIND PROGRAMĂRILE ONLINE

Pentru programarea online trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

 • Programarea online este un serviciu gratuit pus la dispoziția persoanelor fizice și juridice, prin aplicația gestionată de către DGPCÎ, pentru a facilita depunerea documentelor în cel mai scurt timp, la data și ora selectate de către solicitant și care se regăsesc pe confirmarea de programare;
 • Vehiculul pentru care se depune cererea se identifică pe baza seriei de șasiu, iar aceeași serie de șasiu trebuie să se regăsească și în solicitarea de programare;
 • Pentru persoanele fizice programarea online se va face pe numele proprietarului, iar pentru persoanele juridice pe denumirea societății; 
 • Programările neconfirmate și care nu cuprind toate informațiile corecte referitoare la vehiculul, nu pot fi onorate;
 • Vă rugăm să manifestați atenție cu privire la precizările de mai sus precum și cu privire la județul unde doriți programarea, recomandăm alegerea acestuia din listă, iar nu de pe hartă; programările efectuate eronat la alte județe sau puncte de lucru nu pot fi onorate;

Pentru soluţionarea cu operativitate a cererilor la ghişeele serviciului şi evitarea pierderii timpului prin formarea rândurilor de aşteptare, vă recomandăm utilizarea aplicaţiei de programare online. Aceasta vă permite prezentarea la data şi ora stabilite şi confirmate, precum şi parcurgerea formalităţilor în maxim 10 minute de la prezentarea la ghişeu.

Pentru a fi siguri că deţineţi toate documentele necesare soluţionării cererii dvs. vă rugăm să accesaţi lista documentelor necesare fiecărei operaţiuni, disponibilă pe site-ul DGPCÎ, https://dgpci.mai.gov.ro/ la secţiunea Documente şi formulare.

Programările online vor fi efectuate pentru următoarele tipuri de solicitări:

Pentru Compartimentul Regim Permise de Conducere și Examinări:

 • preschimbare permis românesc;
 • preschimbări permise străine;
 • înregistrare dosar examen.

Pentru Compartimentul Înmatriculări și Evidența Vehiculelor Rutiere:

 • autorizaţii provizorii pentru persoane fizice și juridice;
 • înmatriculări persoane fizice şi juridice,
 • transcrieri persoane fizice şi juridice;
 • radieri/duplicate plăci şi certificate de înmatriculare.

NU SE FAC PROGRAMĂRI ONLINE PENTRU :

 • duplicat permis de conducere românesc;
 • programare/ reprogramare traseu;
 • eliberări permise de conducere la ghișeu;
 • eliberări certificate de înmatriculare şi plăci;
 • duplicat plăcuța înmatriculare;
 • soluționare rebuturi certificate;
 • păstrare combinație număr înmatriculare;
 • numere de probă