Serviciul regim permise și înmatriculări – program

IMPORTANT

Din cauza programului de lucru al Trezoreriei vă informăm că în data de 31.12.2020 Serviciul Regim Permise și Înmatriculări nu face încasări în numerar.

 

COMUNICAT

Modificare program de lucru cu publicul la sediu secundar de lucru din municipiul Petroşani, pentru „Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule Hunedoara”,

În zilele de 24 și 31 decembrie 2020, programul de lucru se modifică astfel:

24 decembrie 2020: între orele 09.30 și 12.00

31 decembrie 2020: între orele 09.30 și 12.00

În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, în sediul din municipiul Petroşani, solicitanţii vor avea obligația de a respecta următoarele:

  • Portul obligatoriu al măștii de protecție
  • Păstrarea distanței de 1,5 m față de persoanele din jur.
  • Respectarea indicaţiilor lucrătorilor de la punctul de lucru privind numărul de persoane care pot intra în spaţiile destinate activităţii cu publicul.

Biroul de presă

************************

IMPORTANT !  În contextul instalării stării de alertă pe teritoriul României, prin Ordinele Prefectului județului Hunedoara nr.187/14.05.2020, nr.188/18.05.2020 și nr.210/10.06.2020, au fost dispuse următoarele măsuri privind programul și modul de lucru:

A.1. Reluarea probei teoretice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere începând cu data de 29.06.2020.

A.1.1. Programarea pentru susținerea probei teoretice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere se va face on-line.

A.2. Reluarea activității de programare pentru susținerea probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, începând cu data de 15.05.2020.

A.2.1. În perioada 18.05.2020-22.05.2020 vor fi programaţi în vederea susținerii probei practice candidaţii ale căror dosare au expirat sau urmează să expire în perioada 17.03.2020-15.06.2020.

A.2.2. Pentru a preveni aglomerarea spațiilor interioare ale serviciului, precum și pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, prin reducerea numărului de persoane cu care intră în contact angajații din cadrul serviciului, programarea persoanelor al căror curs de pregătire a expirat în perioada stării de urgență se va face de către un reprezentant al şcolii de conducători auto, cronologic, conform datei la care valabilitatea cursului a expirat.

A.2.3. Candidații care au fost programați pentru susținerea probei practice în perioada în care această probă a fost suspendată, cu excepția celor menționați la punctul A.2.1., vor fi reprogramați automat, cronologic, conform zilei corespunzătoare programării anterioare.

A.2.4. Data programării va fi comunicată școlilor de conducători auto pentru proprii candidați, iar datele corespunzătoare vor fi postate pe site-ul Instituției Prefectului, candidații fiind îndrumați să se adreseze școlilor de conducători auto unde au urmat cursul de pregătire practică.

A.2.5. Pentru alte situații cu privire la candidații care se află în situațiile menționate șeful S.P.C.R.P.C.I.V Hunedoara va dispune măsuri privind soluționarea cererii cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de mai sus.

A.2.6. Programarea pentru susținerea probei practice de către alți candidați care nu au mai fost programați anterior se va efectua numai după finalizarea activităților prevăzute la punctul A.2.1. și A.2.2.

A.3. Prelungirea perioadei de suspendare a desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, urmând ca aceasta să fie reluată începând cu data de 02.06.2020, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, cu respectarea următoarelor condiţii:

  1. Pentru fiecare examinator va fi repartizat un număr recomandat de 10 candidaţi la categoriile B, BE şi maxim 6 candidaţi la categoriile din grupa a 2-a, în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii de examinare şi de numărul de solicitări înregistrate;
  2. Instituţia Prefectului va asigura fondurile necesare pentru plata orelor în care activitatea de examinare se desfăşoară în zilele de sâmbătă, acolo unde se impune o astfel de măsură, precum şi achiziţionarea echipamentelor de protecţie pentru personalul propriu;
  3. Programarea la examen se va face în două intervale orare, aferente a două serii pentru fiecare examinator. La locul de întâlnire comunicat candidaţilor pentru susţinerea probei practice vor avea acces numai candidatul şi instructorul auto, iar activitatea de instruire se va desfăşura numai în spaţii deschise, cu respectarea regulilor de distanţare socială;
  4. Examinatorul, candidatul şi martorul vor purta echipamente de protecţie pe toată durata de desfăşurarea probei (măşti de protecţie), în lipsa acestora putând fi refuzată susţinerea probei. în autovehicul vor fi prezente maxim 3 persoane în acelaşi timp;
  5. Şcolile de conducători auto vor asigura igienizarea autovehiculelor cu care se susţine proba practică, iar pentru ocupanţi va fi pus la dispoziţie un flacon cu substanţă dezinfectantă;
  6. În situaţia în care S.P.C.R.P.C.I.V. este amplasat într-o localitate aflată în carantină ori în cazul în care activitatea va fi suspendată ca urmare a apariţiei unor noi cazuri de infectare cu COVID-19 în rândul personalului propriu, va fi întocmit un plan de măsuri similar, fiind identificate şi măsuri suplimentare pentru reluarea în condiţii de siguranţă a activităţii.
  7. Din listele cu candidaţi vor fi excluse persoanele care figurează în izolare sau carantină.

A.4. Reluarea, începând cu data de 18 mai 2020, a următoarelor activități:

– înmatriculare vehicule;

– autorizare provizorie de circulație (numere roșii);

– preschimbare/ pierdere/ duplicat permise de conducere.

A.5. Programarea pentru desfășurarea activităților de înmatriculare vehicule, autorizare provizorie de circulație și de preschimbare/ pierdere/ duplicat permise de conducere se poate face numai on-line, începând cu data de 15 mai 2020.

A.6. Evitarea şedinţelor şi a întâlnirilor de lucru cu contact direct/ apropiat între participanţi, prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă, dacă este cazul.

A.8. Programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, până în data de 31.05.2020, este următorul:

Luni – Vineri         08,00 – 20,00

A.10. Începând cu data 02.06.2020, programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor este următorul:

Luni – Miercuri     08,30 – 15,30

Joi                         08,30 – 17,30

Vineri                    08,30 – 13,30

* * *
IMPORTANT !  Comunicat privind măsurile luate de D.R.P.C.I.V. în vederea evitării aglomerării de persoane la sediile serviciilor teritoriale și  a prevenirii răspândirii COVID-19.
* * *
Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului județului Hunedoara funcționează la următoarea adresă:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37, etajul 2 al clădirii „Ulpia Shopping Center”
Telefon relații cu publicul: 0254/211850 – interior 20829 (pentru permise), interior 20827 (pentru înmatriculări), interior 20834 (pentru numere provizorii)
E-mail: inmatriculari@prefecturahunedoara.ro
* * *

ATENȚIE!  Înmatricularea și radierea vehiculelor se efectuează numai cu programare online.