Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Ordinul Prefectului nr.70/2020 privind modificarea Ordinului Prefectului nr.11/2020 pentru constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului – județul Hunedoara și aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a acesteia este disponibil aici.