Biroul apostilă – program

IMPORTANT !

Persoanele care doresc aplicarea apostilei pe acte oficiale administrative, vor transmite documentele și prin corespondență, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 8 din Instrucțiunile MAI nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative.

(Art. 8 „Solicitanţii pot depune documentele şi prin corespondenţă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoțit de documentele prevăzute la art. 6 şi 7; b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire; c) contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmiterea actului şi a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta.)

Documentele prevăzute la art. 6 şi 7:

  1. cerere (modelul disponibil aici in format Word si PDF), indiferent de numărul actelor aparținând aceluiași titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;

  2. actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original.

În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, dupa caz, și urmatoarele:
  • actul de identitate;
  • documente care atestă relația de soț/soție sau rudă până la gradul II, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate (pentru rude);
  • procură notarială, împuternicirea avocațială sau delegație, după caz.

Toate informațiile legate de activitatea de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative se găsesc pe pagina de internet a instituției hd.prefectura.mai.gov.ro, Secțiunea Activități, Subsecțiunea „Apostila”.

 

* * *

 

Programul Biroului apostilă din cadrul Instituției Prefectului Județul Hunedoara

Primire acte: Luni, Marți, Miercuri, Joi : 8,00 – 14,00; Vineri: 8,00 – 12,00

Eliberări acte apostilate:  Luni, Marți, Miercuri, Joi : 10,00 – 16,00; Vineri: 10,00 – 14,00

Biroul apostilă din cadrul Instituției Prefectului Județul Hunedoaral  este situat în Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28 (camera nr.14, parter).