ANUNŢUL PUBLIC PRIVIND ELABORAREA PLANULUI DE CALITATE A AERULUI PENTRU POLUANŢII DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (N02/N0X) ÎN MUNICIPIUL DEVA

Primăria Municipiului Deva, titular al planului de calitate a aerului pentru poluanţii dioxid de azot şi oxizi de azot (N02/N0X) anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului de calitate a aerului pentru poluanţii dioxid de azot şi oxizi de azot (N02/N0X) în Municipiul Deva.

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.

Propunerea de plan poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Deva, Piaţa Unirii nr. 4, Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, str. Aurel Vlaicu nr. 25 în zilele de miercuri şi joi între orele 10-12, precum şi la următoarele adrese de internet: www.primariadeva.ro, hd.prefectura.mai.gov.ro şi www.apmhd.anpm.ro.

Informaţii privind propunerea de plan pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Deva, Piaţa Unirii nr. 4 în zilele de miercuri şi joi între orele 10 – 12.

Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris, la sediul Primăriei Municipiului Deva, Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara sau utilizând mijloace electronice la adresele:  primar@primariadeva.ro şi prefhd@prefecturahunedoara.ro până la data 04 iulie 2022.

Anunțul Primăriei Municipiului Deva poate fi descărcat aici

Proiectul Planului de calitate a aerului pentru poluanţii dioxid de azot şi oxizi de azot (N02/N0X) în Municipiul Deva poate fi descărcat aici