Lista documente publice

Lista cuprinzând documentele de interes public:

 • Acte normative care reglementează organizarea si funcționarea Instituției Prefectului – județul Hunedoara, precum si a structurilor subordonate acesteia;
 • Structura organizatorica, atribuțiile serviciilor si compartimentelor din Instituția Prefectului – județul Hunedoara, programul de funcționare si programul de audiente;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Instituției Prefectului – județul Hunedoara, precum si ale responsabililor cu difuzarea informațiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • Programul de audiente al conducerii Instituției Prefectului – județul Hunedoara;
 • Programele si strategiile proprii;
 • Sursele financiare, bugetul de venituri si cheltuieli al M.A.I. si bilanțul contabil;
 • Materiale de sinteza din domeniul afacerilor europene;
 • Broșuri cu tematica specifica, pe linia afacerilor europene;
 • Comunicate de presa, buletine informative, documentare de presa, broșuri, pliante, afișe, ghiduri, privind activitățile instituției;
 • Materiale prezentate in cadrul conferintelor de presa;
 • Materiale privind desfasurarea unor campanii de informare publica;
 • Precizari sau puncte de vedere in legatura cu unele subiecte supuse atentiei mass-media;
 • Informatii privind organizarea procedurilor de achizitii publice la nivelul M.A.I., conform legislatiei in vigoare, mai putin cele referitoare la ofertele de pret si la cele clasificate, potrivit legii;
 • Contractele de achizitii publice, cu excetia celor clasificate;
 • Declaratii de avere si declaratii de interese;
 • Protocoale de cooperare incheiate cu autoritati si institutii publice, precum si cu organizatii neguvernamentale;
 • Informatii privind eliberarea apostilei de catre institutiile prefectului;

 

o Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate de Instituția Prefectului – județul Hunedoara, potrivit legii:

 • Planuri de masuri, ordine si situatii referitoare la organizarea si executarea unor misiuni, aplicatii, exercitii de protectie si interventie in situatii de urgenta;
 • Ordinele de prefect cu caracter normativ;
 • Comisiile, comitetele, grupurile de lucru constituite la nivelul Institutiei Prefectului – judetul Hunedoara sau din care fac parte ca persoane desemnate angajati ai institutiei;
 • Protocoale/planuri de cooperare in domeniul situatiilor de urgenta;
 • Documente privind consolidarea reformelor in domeniul afacerilor interne;
 • Materiale pentru videoconferintele Primului-ministru sau ale conducerii M.A.I. cu prefectii;
 • Documente vizand organizarea si desfasurarea alegerilor locale, parlamentare si pentru presedintie, respectiv organizarea de referendumuri;
 • Informari privind actiunile desfasurate si evenimentele produse in judet;
 • Rapoarte ale colegiilor prefecturale;
 • Rapoarte de activitate ale compartimentelor de specialitate din cadrul institutiei prefectului;
 • Documente privitoare la gestionarea activitatii de resurse umane;
 • Documente privind pregatirea si perfectionarea personalului;
 • Informare anuala privind organizarea si desfasurarea, activitatii de primire si solutionare a petitiilor, precum si de primire a cetatenilor in audienta;
 • Raspunsuri la petitii si memorii;
 • Buletinul Informativ;
 • Conceptii de comunicare publica cu prilejul organizarii si desfasurarii unor evenimente importante;
 • Documentatii privind desfasurarea campaniilor de informare la nivelul M.A.I.;
 • Raspunsuri la solicitarile formulate in baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.