Buget

Bugetul pe surse financiare
Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli – cap.51 – activitate curentă la data de:
Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli – cap.61 – alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale la data de:
Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli – cap.51 – alegeri:
2019-europarlamentare 2019 – referendum
2018 – referendum  2017 – alegeri locale  2016 – alegeri generale   2016 – alegeri locale
Situaţia plăţilor (execuţia bugetară)
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
Lista funcțiilor din Instituția Prefectului ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform art.33 alin. (1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: