Rapoarte și studii

Raportul de activitate a Instituției Prefectului – județul Hunedoara:
Sinteza raportului de activitate a Instituției Prefectului – județul Hunedoara:
***

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului Județul Hunedoara în anul 2017 este disponibil aici

***

Planul Strategic al Instituției Prefectului Județul Hunedoara pe anul 2016 este disponibil aici

***

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în județul Hunedoara
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 la nivelul Instituției Prefectului județul Hunedoara