Conducere

 Prefect: Călin-Petru MARIAN
CV
 Atribuțiile prefectului
Agenda de lucru a prefectului
Declarație de avere
Declarație de interese
e-mail: prefhd@prefecturahunedoara.ro

 

                       
Subprefect: Lörincz Széll Subprefect: Urdea Gheorghe Bogdan
CV CV
Atributiile subprefectului
Agenda de lucru a subprefectului Agenda de lucru a subprefectului
Declarație de avere Declarație de avere
Declarație de interese Declarație de interese
e-mail: prefhd@prefecturahunedoara.ro e-mail: prefhd@prefecturahunedoara.ro

 

Secretar General: Munteanu Marius
Atributiile secretarului general
Declarație de avere
Declarație de interese
e-mail: secretar.general@prefecturahunedoara.ro