Grupul de lucru județean pentru implementarea Planului Național de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic

Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.405/2022 pentru reactualizarea compnenței Grupului de lucru care implementeză și adaptează la nivelul județean Planul Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, este disponibil aici