Grupul de lucru județean pentru implementarea Planului Național de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic

Ordinul Prefectului nr.527/2020 pentru reactualizarea Grupului de lucru care implementează și adaptează la nivel județean Planul Național de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, este disponibil aici