Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Ordinul Prefectului nr. …/… privind organizarea Biroului județean pentru romi (in curs de actualizare)