Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Hunedoara a fost înființat și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr.499/2004.

Din comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, fac parte:

 1. a) prefectul;
 2. b) un subprefect, numit prin ordin de către prefect;
 3. c) reprezentanţi ai direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, ai caselor judeţene de asigurări de sănătate şi ai caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, numiţi prin ordin de către prefect, la propunerea conducerii instituţiilor publice respective;
 4. d) reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, după caz, numiţi prin ordin de către prefect;
 5. e) reprezentanţii organizaţiilor judeţene de pensionari, respectiv a municipiului Bucureşti;
 6. f) preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti.

La şedinţele comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica dezbătută.

Activitatea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice urmăreşte, în principal, următoarele:

 1. a) asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice;
 2. b) consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi cultural, de interes al acestora;
 3. c) monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor.

Atribuţiile comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice sunt, în principal, următoarele:

 1. a) analiza problemelor cu caracter socioeconomic care privesc persoanele vârstnice;
 2. b) elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
 3. c) elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.481/2023 privind modificarea componenței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice este disponibil, aici