Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Ordinul Prefectului nr.94/2020 privind actualizarea Comisiei pentru identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate la nivelul localităților din județul Hunedoara este disponibil aici