Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018

Ordinul Prefectului nr.371/2021 privind actualizarea Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.640/2017 este disponibil aici

Contractele de achiziție publică sunt disponibile aici

Măsuri educative în anul 2017 sunt disponibile aici