Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 652/2023 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023 – 2029 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023 – 2024

Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.412/2023 privind actualizarea comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.652/2023 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023 – 2029 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea implementarea acestuia în anul școlar 2023- 2024 este disponibil aici