Comisia pentru Aplicarea OUG nr. 96/2002

Ordinul Prefectului nr.367/2015 privind constituirea Comisiei județene pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.96/2002 (actualizată), privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, din județul Hunedoara este disponibil aici