Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013

Ordinul Prefectului nr.129/2013 privind constituirea comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor este disponibil aici