Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordinul Prefectului nr. …/… privind modificarea componenței și reactivarea Comisiei privind Incluziunea Socială a județului Hunedoara (în curs de actualizare)