Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.54/2021 privind modificarea componenței Comisiei  de Incluziune Socială a județului Hunedoara este disponibil, aici