Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordinul Prefectului nr.54/2021 privind modificarea componenței și reactivarea Comisiei privind Incluziunea Socială a județului Hunedoara este disponibil aici