Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.482/2023 privind modificarea componenței Comisiei de Incluziune Socială a județului Hunedoara este disponibil, aici

Notă: Comisia funcționează la AJPIS (secretariatul comisiei este asigurat de AJPIS)