Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordinul Prefectului nr.236/2016 privind modificarea componenței și reactivarea Comisiei privind Incluziunea Socială a județului Hunedoara este disponibil aici