Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Ordinul Prefectului nr.486/2023 privind modificarea componenței Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați este disponibil aici

Notă: Comisia funcționează la AJPIS (secretariatul comisiei este asigurat de AJPIS)