Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Ordinul Prefectului nr.202/2011 privind reorganizarea Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați este disponibil aici