Comisia de dialog social

Comisia de Dialog Social a județului Hunedoara este constituită și funcționează în baza Legii nr.62/2011, republicată, Legea dialogului social.

Comisia de dialog social are caracter consultativ şi activitatea ei vizează, în special, următoarele:

  1. a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;
  2. b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social;
  3. c) alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice centrale sau din judeţe şi municipiul Bucureşti asupra cărora partenerii sociali convin să discute.

Din comisiile de dialog social organizate la nivel teritorial fac parte:

  1. a) prefectul, precum şi reprezentanţi ai prefectului şi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, numiţi prin ordin de către prefect;
  2. b) preşedintele consiliului judeţean sau, pentru municipiul Bucureşti, primarul general;
  3. c) câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional;
  4. d) câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie sindicală reprezentativă la nivel naţional.

Preşedinţii confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional sunt membri de drept ai comisiilor de dialog social constituite la nivelul administraţiei publice centrale şi locale.

Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.451/2023 privind modificarea componenței Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara, aici