Colegiul prefectural

Colegiul Prefectural al județului Hunedoara funcționează în baza art. 267 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile Colegiului Prefectural sunt stabilite prin Hotărârea  Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul Prefectului nr.78/2021 privind reactualizarea componenței Colegiului Prefectural al județului Hunedoara este disponibil aici
Hotărâri adoptate în Colegiul Prefectural 2022

Hotărârea nr.1/31.01.2022 a Colegiului Prefectural al județului Hunedoara este disponibilă, aici

Hotărârea nr.2/31.01.2022 a Colegiului Prefectural al județului Hunedoara este disponibilă, aici

Hotărârea nr.3/31.01.2022 a Colegiului Prefectural al județului Hunedoara este disponibilă, aici

Hotărârea nr.4/28.02.2022 a Colegiului Prefectural al județului Hunedoara este disponibilă, aici