Colegiul prefectural

Colegiul Prefectural funcționează în baza art.22 din Legea nr.340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare.
Atribuțiile Colegiului sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul Prefectului nr.65/2020 privind reactualizarea componenței Colegiului Prefectural al județului Hunedoara este disponibil aici.
Ședința din 20 septembrie 2019
1.Prezentarea principalilor indicatori economico-sociali ai județului Hunedoara pe primele 6 luni ale anului 2019: Pascu Maria – director executiv, Direcția Județeană de Statistică Hunedoara.
2.Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara pe 8 luni 2019. Măsuri pentru îmbunătățirea activității (modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr.18/31.10.2018): Brândușa Mircea Călin – director executiv, Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara.
3.Raport privind activitatea desfăşurată de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara pe 8 luni 2019. Măsuri pentru îmbunătățirea activității (modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr.19/31.10.2018): Dumitran Daniel – comisar şef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara.
4.Diverse
Ședința din 30 august 2019
1.Prezentarea Raportului pe semestrul I 2019 privind stadiul de implementare a Planului de acțiuni pe anul 2019 pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare: Fabius-Tiberiu Kiszely – Prefectul Județului Hunedoara.
2.Informare privind activitățile desfășurate pentru începerea în condiții optime a anului școlar 2019-2020: Maria Ștefănie – inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara; Adina-Ileana Pera-Ștefănie – director executiv, Direcția de Sănătate Publică  a județului Hunedoara.
3.Raport privind activitatea desfășurată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara în perioada 01.01.2019 – 01.08.2019. Măsuri pentru îmbunătățirea activității (modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr.16/2018): Petru Liviu Lobonț – director Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara
4.Diverse
Ședința din 31 iulie 2019
1.Informare privind aplicarea Ordonanței de Urgență  nr.57/2019 privind Codul administrativ: Instituția Prefectului Județul Hunedoara.
2.Raport privind activitatea desfășurată de Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Hunedoara în anul 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în anul 2019 (modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr.17/2018): Suciu Ancuța Elena – director, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Hunedoara
3.Raport privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității în anul 2019 (modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr.3/2018): Széll Lörincz – director executiv, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara
4.Diverse
Ședința din 27 iunie 2019
1.Informare privind activitățile desfășurate pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în anul școlar 2018-2019 (material comun ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara): Ștefănie Maria – inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.
2.Raport privind activitatea desfăşurată de Administrația Județeană a Finanţelor Publice Hunedoara în anul 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în anul 2019: Șerban Florian – Șef administrație, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara.
3.Raport privind activitatea desfășurată de Biroul Vamal Hunedoara în anul 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în anul 2019: Jebelean Valeriu Adrian – Șef birou, Biroul Vamal Hunedoara.
4.Diverse
Ședința din 30 mai 2019
1.Raport privind activitatea desfășurată de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în anul 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Barabaș Georgeta – Director executiv, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.
2.Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu în anul 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Croitoru Angela-Maria – Comisar șef, Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara.
3.Diverse
Ședința din 15 aprilie 2019
1.Informare privind măsurile ce se întreprind în perioada Sărbătorilor Pascale 2019 pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor și pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor: Dumitran Daniel – Comisar șef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara; Lăncrănjan Daniela Eleonora – Director executiv, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara; Cînda Monica – Director executiv, Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara; Bîrlea Ovidiu Gabriel – Șef inspectorat, Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara; Vîță Robert – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara; Demean Viorel Cornel – Inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara.
2.Diverse
Ședința din 02 aprilie 2019
Manifestări dedicate recunoașterii rolului și meritelor Instituției Prefectului în dezvoltarea administrației publice.
Ședința din 28 martie 2019
1.Prezentarea Planului de acțiuni pe anul 2019 pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020: Fabius-Tiberiu Kiszely – Prefectul Județului Hunedoara.
2.Raport privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Monica Cînda – Director executiv, Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara.
3.Raport privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Liliana Vaidner – Președinte-Director general, Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara.
4.Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ, în semestrul I al anului școlar 2018-2019 (material comun ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara): Maria Ștefănie – Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.
5.Analiza activităților de asigurare/restabilire a ordinii publice la nivelul județului Hunedoara: Robert Vîță – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara.
6.Diverse
Ședința din 28 februarie 2019
1.Raport privind stadiul de implementare a Planului de acțiuni pe anul 2018 pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020: Fabius-Tiberiu Kiszely – Prefectul Județului Hunedoara.
2.Raport privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Adrian Florin Bozdog – Inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara.
3.Raport privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Casa Județeană de Pensii Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Cătălin Florin Olar – Director executiv, Casa Județeană de Pensii Hunedoara.
4.Diverse
Ședința din 30 ianuarie 2019
1.Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 2018 de Instituția Prefectului – Județul Hunedoara: Fabius-Tiberiu Kiszely – Prefectul Județului Hunedoara.

2.Raport privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Nicolae Fara – Director executiv, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara.

3.Raport privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Agenția Județeană pentru  Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Octavian Băgescu – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara.

4.Diverse

Ședința din 17 decembrie 2018
1. Prezentarea principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului Hunedoara pe primele 9 luni ale anului 2018: Pascu Maria – director executiv, Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara.

2.Raport privind rezultatele acțiunii de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din județul Hunedoara, desfășurată în perioada 19-20 noiembrie 2018: Burjan Grigorie – director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara.

3. Informare privind modul în care este asigurată protecția unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2018-2019. (material comun ISJ Hunedora, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara): Ștefănie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Județean Hunedoara.
4. Stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și pentru protecția consumatorilor premergător și în contextul Sărbătorilor de iarnă 2018-2019: Bîrlea Ovidiu Gabriel – şef inspectorat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara; Vîță Robert – inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara; Demean Viorel Cornel – inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara; Dumitran Daniel – comisar şef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara; Daniela Lăncrăjan – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara.

5.Diverse

Ședința din 29 noiembrie 2018
Ședința Solemnă dedicată celebrării Centenarului Marii Uniri 1918-2018.

 

Ședința din 31 octombrie 2018

1.Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara pe 9 luni 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Brândușa Mircea Călin – director executiv, Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
2.Raport privind activitatea desfășurată de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara pe 9 luni 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Daniel Dumitran – comisar șef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
3.Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara pe 9 luni 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Daniela Lăncrănjan – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
4.Diverse
Hotărârea nr.20/2018 privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara este disponibilă aici.
Hotărârea nr.19/2018 privind îmbunătățirea activității desfășurate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara este disponibilă aici.

Hotărârea nr.18/2018 privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara este disponibilă aici.

Ședința din 25 septembrie 2018

1.Raport privind activitatea desfășurată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pe 8 luni 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Lobonţ Petru Liviu – director, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
2.Raport privind activitatea desfășurată de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea de Administrare Hunedoara pe 8 luni 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Suciu Ancuța Elena – director adjunct, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea de Administrare Hunedoara. Materialul este disponibil aici .
3.Diverse
Ședința din 31 august 2018
1.Prezentarea Raportului semestrial privind stadiul de implementare a Planului de acțiuni pe anul 2018 pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare: Dorel-Ovidiu Bretean – Subprefectul Județului Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
2.Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru începerea în condiții de siguranță a anului școlar 2018-2019 (material comun întocmit de ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara): Maria Ștefănie – inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
3.Informare privind situația autorizării sanitare a unităților de învățământ din județul Hunedoara la începutul noului an școlar 2018-2019: Monica Cînda – director executiv, Direcția de Sănătate Publică  a județului Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
4.Diverse
Ședința din 26 iulie 2018
1.Raport privind activitatea desfășurată de Direcția pentru Agricultură a județului Hunedoara în semestrul I 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Marian Călin Petru – Director executiv, Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
2.Raport privind activitatea desfășurată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara în semestrul I 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Socol Ioan Marcel – Director executiv, A.P.I.A. – Centrul Județean Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
3.Raport privind activitatea desfășurată de Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara în semestrul I 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Crăciun Florinda Emilia – Director, Oficiul Jud. pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
4.Prezentarea Ordinului M.A.I nr. 62/2018 din 13 iunie 2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne: Bold-Oncu Răzvan – Șef serviciu, Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara. Ordinul este disponibil aici.
5.Diverse – Informare privind situația deosebit de gravă constatată la Cetatea dacică de la Costești – Cetățuie (comuna Orăștioara de Sus), semnalată de Institutul Național al Patrimoniului prin adresa nr.3234/20.07.2018: Fabius-Tiberiu Kiszely – Prefectul Județului Hunedoara.
Hotărârea nr.15/2018 privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara este disponibilă aici.
Hotărârea nr.14/2018 privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara este disponibilă aici.

Ședința din 28 iunie 2018
1.Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în anul școlar 2017-2018 (material comun întocmit de ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara): Ștefănie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Județean Hunedoara  Materialul este disponibil aici.
2.Raport privind activitatea desfăşurată de Administrația Județeană a Finanţelor Publice Hunedoara în anul 2017. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Șerban Florian – Șef administrație, Administrația Județeană a Finanţelor Publice Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
3.Raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal Hunedoara în anul 2017. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Aron Radu – Șef birou, Biroul Vamal Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
4.Diverse
Hotărârea nr.13/2018 privind îmbunătățirea activității desfășurate de Biroul Vamal Hunedoara este disponibilă aici.
Hotărârea nr.12/2018 privind îmbunătățirea activității desfășurate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara este disponibilă aici.
Ședința din 30 mai 2018
1.Raport privind activitatea desfășurată de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în anul 2017. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Barabaș Georgeta – Director executiv, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
2.Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu în anul 2017. Măsuri pentru îmbunătățirea activității:Croitoru Angela-Maria – Comisar șef, Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
3.Activitatea de informare anticorupție cu ocazia zilei DGA – 30 mai 2018: Faur Cristian Florin – Subcomisar, Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara.
4.Diverse
4.1.Informare referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
4.2.Informare privind monitorizarea implementării Legii nr.544/2001 la nivelul serviciilor publice deconcentrate din județul Hunedoara.
Hotărârea nr.11/2018 privind  privind  îmbunătățirea activității desfășurate de Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu este disponibilă aici.
Hotărârea nr.10/2018 privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara  este disponibilă aici.
Ședința din 26 aprilie 2018
1.Prezentarea Planului de acțiuni pe anul 2018  pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020: Kiszely Fabius-Tiberiu – Prefectul Județului Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
2.Informare privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara; Materialul este disponibil aici. Măsuri pentru îmbunătățirea activității; Materialul este disponibil aici:  Bozdog Adrian Florin – Inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara
3.Informare privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Casa Județeană de Pensii Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Olar Cătălin Florin – Director executiv, Casa Județeană de Pensii Hunedoara. Materialul este disponibil aici
4.Diverse
Hotărârea nr.9/2018 privind  îmbunătățirea activității desfășurate de Casa Județeană de Pensii Hunedoara este disponibilă aici
Hotărârea nr.8/2018 privind  îmbunătățirea activității desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara este disponibilă aici
Hotărârea nr.7/2018  a Colegiului Prefectural Hunedoara privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2018 pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020 este disponibilă aici
Ședința din 22 martie 2018
1.Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în semestrul I al anului școlar 2017-2018 (material comun întocmit de ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara). Prezintă: Ștefănie Maria – Inspector şcolar general, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
2.Informare privind măsurile ce se întreprind în perioada Sărbătorilor Pascale 2018 pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor și pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor. Prezintă: Dumitran Daniel – Comisar şef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Judeţean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara. Materialul este disponibil aici;  Lăncrănjan Daniela Eleonora – Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara. Materialul este disponibil aici; Bîrlea Ovidiu Gabriel – Șef inspectorat, Inspectoratul de Poliție Judeţean Hunedoara. Materialul este disponibil aici; Vîță Robert – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara. Materialul este disponibil aici; Demean Viorel Cornel – Inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara. Materialul este disponibil aici
3.Diverse
Hotărârea nr.6/2018 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea calităţii alimentelor şi apărarea sănătăţii publice, precum și pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, în perioada Sărbătorilor Pascale 2018. Materialul este disponibil aici
Ședința din 28 februarie 2018
1.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2017 de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Birău Cecilia – Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
2.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2017 de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Vaidiner Liliana – Preşedinte-Director general, Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
Hotărârea nr.5/2018 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurate de Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara este disponibilă aici
Hotărârea nr.4/2018 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara este disponibilă aici
Ședința din 31 ianuarie 2018
1.Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 2017 de Instituția Prefectului – Județul Hunedoara. Prezintă: Kiszely Fabius-Tiberiu  – Prefectul Județului Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
2.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2017 de Agenţia Judeţeană pentru  Plăţi şi Inspecție Socială Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității. Prezintă: Băgescu Octavian – Director executiv, Agenția Județeană pentru  Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara. Materialul este disponibil aici
3.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2017 de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității. Prezintă: Fara Nicolae – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
4.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2017 de Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret  Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității. Prezintă: Szell Lorincz – Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara. Materialul este disponibil aici.
5.Diverse
Hotărârea nr.3/2018  a Colegiului Prefectural Hunedoara privind  îmbunătățirea activității desfășurate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara este disponibilă aici.
Hotărârea nr.2/2018 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara este disponibilă aici.
Hotărârea nr.1/2018 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind privind  îmbunătățirea activității desfășurate de Agenţia Judeţeană pentru  Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara este disponibilă aici.