Colegiul prefectural

Colegiul Prefectural al județului Hunedoara funcționează în baza art. 267 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile Colegiului Prefectural sunt stabilite prin Hotărârea  Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul Prefectului nr.78/2021 privind reactualizarea componenței Colegiului Prefectural al județului Hunedoara este disponibil aici
Ședința din 21 aprilie 2021

1.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2020 de Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în anul 2021.

2.Informare privind măsurile ce se întreprind în perioada Sărbătorilor Pascale 2021 pentru asigurarea sănătății publice, menținerea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și pentru protecția consumatorilor în contextul situației epidemiologice actuale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

3.Diverse