Centrul local de combatere a bolilor (animale)

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare, cu modificările și completările ulterioare, pentru sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor, la nivelul prefecturilor se constituie, sub conducerea prefecţilor, centre locale de combatere a bolilor.

Structura centrului local de combatere a bolilor este următoarea:

  1. a) unitatea locală de decizie, condusă de prefect şi alcătuită din membrii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
  2. b) unitatea operaţională locală, condusă de directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene;
  3. c) unitatea locală de sprijin, condusă de primar şi din care fac parte un viceprimar, secretarul comunei, oraşului sau municipiului, după caz, reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii de pe teritoriul respectiv, precum şi medicul zonal.

Ordinul Prefectului nr.213/2018 privind reactualizarea componenței Centrului local de combatere a bolilor al județului Hunedoara și modificarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea centrului local este disponibil aici

Anexa nr.1 – Centrul local de combatere al bolilor al județului Hunedoara – Unitatea locală de decizie este disponibilă aici

Anexa nr.2 – Centrul local de combatere al bolilor al județului Hunedoara – Unitatea operațională locală este disponibilă aici

Anexa nr.3 – Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Centrului local de combatere al bolilor al județului Hunedoara este disponibilă aici