ANUNȚ PUBLIC privind elaborarea propunerii pentru „Planul de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Hunedoara”

ANUNȚ PUBLIC

privind elaborarea propunerii pentru „Planul de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Hunedoara”

Consiliul Judeţean Hunedoara anunţă publicul asupra elaborării propunerii privind „Planul de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Hunedoara.

În urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa 2 din legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, Judeţul Hunedoara se încadrează în regimul de gestionare II, iar Consiliul Judeţean Hunedoara este autoritatea administraţiei publice competentă să iniţieze elaborarea unui Plan de menţinere a calităţii aerului, conform prevederilor art. 21 şi art. 54 din Legea nr. 104/15.06.2011, precum şi ale art.34 din H.G.nr. 257/15.04.2015.

Informaţii referitoare la Planul de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Hunedoara pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, din Deva, Str. 1 Decembrie 1918 Nr.28 în zilele de luni – vineri, între orele 8.00 – 16.00 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, din Deva , Str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00- 13.00

Pentru transmiterea comentariilor cu privire la propunerea de plan de menținere a calității aerului, publicul are la dispoziție 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.