Alegeri locale 2020

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE

 JUDEȚEANĂ NR. 22 HUNEDOARA

Municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 1bis, parter

Tel.: 0254.515.319

Fax: 0254.711.508

E-mail: bj.hunedoara@bec.ro

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

Zilnic 900– 1700

Președinte: BADISTRU ELLA CRISTINA (0731-345839)

Locțiitor: CIBIAN GINA-MONICA (0785-231069)

Reprezentant AEP: IURCUȚ ADINA-LARISA

Purtător de cuvânt: MOROGAN LUCIAN

**********************************************************************************************************************

Procesul-verbal nr. 77/09.08.2020 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara cu reprezentanții partidelor politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților – este disponibil aici.

Procesul-verbal nr.36/08.08.2020 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.22 Hunedoara cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente – este disponibil aici.

Procesul-verbal nr.289/25.08.2020 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.22 Hunedoara cu cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor aparținând minorităților naționale, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale neparlamentare – este disponibil aici.

Procesul-verbal nr.296/26.08.2020 încheiat cu ocazia tragerii la sorți în vederea stabilirii numărului de ordine pe buletinele de vot a candidaturilor depuse este disponibil aici.

Procesul-verbal nr.206/24.08.2020 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor este disponibil aici. Listele de candidați pot fi consultate aici .

DELIMITAREA ȘI NUMEROTAREA secțiilor de votare din județul Hunedoara este disponibilă aici

GRAFICUL de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora este disponibil aici

Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora. Materialul este disponibil aici

Măsurile și acțiunile obligatorii pentru participanții la procesul electoral stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.782/2020 din 14 septembrie sunt disponibile aici

Lista cuprinzând persoanele desemnate președinte și locțiitor ale birourilor electorale ale secțiilor de votare poate fi consultată aici – actualizată pe măsura înlocuirilor efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă

Lista cuprinzând persoanele desemnate pe funcțiile de președinte și locțiitor ale birourilor electorale de circumscripție este disponibilă aici cuprinde înlocuirile efectuate până în data de 20 august 2020

Notă: Lista se actualizează pe măsura înlocuirilor efectuate de Tribunalul Hunedoara

Sediile birourilor electorale de circumscripție și programul de activitate al acestora este disponibil aici

Materialul suport privind instruirea primarilor și secretarilor generali ai unităților administrativ teritoriale este disponibil aici

Legislația Electorala https://www.roaep.ro/legislatie/ 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020

* * *

Ordinul Prefectului nr.299/2020 privind stabilirea numărului de consilieri pentru consiliile locale din județul Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara, pentru alegerile locale din anul 2020, este disponibil aici.

Ordinul Prefectului nr.325/2020 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din cuprinsul judetului Hunedoara pentru alegerile locale din anul 2020, este disponibil aici

Ordinul Prefectului nr.327/2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscriptie din cuprinsul judetului Hunedoara pentru alegerile locale din anul 2020, este disponibil aici

* * *

Hotărârea nr.54/21.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea contestației formulate de către domnul Pascu Viorel împotriva Hotărârii nr.31/19.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr.6 Petroșani este disponibilă aici

Hotărârea nr.53/18.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind respingerea ca tardivă a contestației formulate de către Partidul Social Democrat – Organizația Municipală Vulcan, împotriva Hotărârii nr. 28/15.09.2020 privind admiterea plângerii formulată de dl. Mârza Florin, înregistrată la Biroul de Circumscripție Municipală nr. 7 Vulcan sub nr. 91/14.09.2020 este disponibilă aici

Hotărârea nr.52/17.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Pro România în Biroul Electoral de Circumscripţie nr.11 Hațeg este disponibilă aici

Hotărârea nr.51/11.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind respingerea ca neîntemeiată a contestației formulate de către Partidul Mișcarea Populară – Organizația Județeană Hunedoara, împotriva Hotărârii nr.31/09.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr.3 Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.50/11.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind respingerea ca neîntemeiată a contestației formulate de către domnul Ionescu Claudiu Ștefan – Partidul Oamenilor Liberi, împotriva Hotărârii nr.32/10.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr.3 Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.49/11.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea contestației formulate de către Partidul Social Democrat – Organizația locală Șoimuș, împotriva Hotărârii nr.52/09.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr.59 Șoimuș este disponibilă aici

Circulara nr.310/27.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind procedura de tragere la sorți pentru stabilirea în mod legal a ordinii pe buletinele de vot este disponibilă aici

Răspunsul cererii formulate de Partidul României Europene nr.8/21.08.2020 este disponibil aici.

Hotărârea nr.48/10.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind respingerea ca neîntemeiată a solicitării Primăriei municipiului Hunedoara de lămurire a înțelesului ți întinderii dispozitivului Hotărârii nr.44/07.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Județeană nr.22 Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.47/10.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Social Democrat în Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr.17 Baru este disponibilă aici

Hotărârea nr.46/10.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului ALDE în Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr.10 Geoagiu este disponibilă aici

Hotărârea nr.45/07.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind respingerea ca neîntemeiată a contestației formulate de către Partidul Național Liberal, Filiala Județeană Hunedoara, împotriva Hotărârii nr.39/06.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Deva este disponibilă aici

Hotărârea nr.44/07.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea, în parte, a contestației formulate de către domnul Ionescu Claudiu Ștefan – Partidul Oamenilor Liberi împotriva Hotărârii nr.30/05.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr.3 Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.43/04.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Mișcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.34 Certeju de Sus este disponibilă aici

Hotărârea nr.42/04.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea contestației formulate de către domnul Ionescu Claudiu Ștefan – Partidul Oamenilor Liberi împotriva Hotărârii nr.29/2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr.3 Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.41/02.09.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Social Democrat în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.16 Balșa este disponibilă aici

Hotărârea nr.40/31.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie nr.12 Petrila este disponibilă aici

Hotărârea nr.39/27.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Uniunii Culturale a Rutenilor din România în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.51 Rapoltu Mare este disponibilă aici

Hotărârea nr.38/26.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Pro România în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.20 Bănița este disponibilă aici

Hotărârea nr.37/20.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara de îndreptare a erorii materiale din Hotărârea nr.27/18.08.2020 privind admiterea în parte a listei de candidați, propusă de ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR, pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.36/20.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Național Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 69 Zam este disponibilă aici

Hotărârea nr.35/19.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr.27/18.08.2020 este disponibilă aici

Hotărârea nr.34/18.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Național Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 25 Brănișca este disponibilă aici

Hotărârea nr.33/18.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Național Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 39 Ghelari este disponibilă aici

Hotărârea nr.32/18.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea listei de candidați, propusă de PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.31/18.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea listei de candidați, propusă de PARTIDUL PUTERII UMANISTE (Social Liberal),   pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.30/18.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea candidaturii depusă de PARTIDUL PUTERII UMANISTE (Social Liberal)  pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.29/18.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea listei de candidați, propusă de PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE  pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.28/18.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea candidaturii depusă de PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.27/18.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea în parte a listei de candidați, propusă de ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR, pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.26/18.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea candidaturii depusă de ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.25/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea listei de candidați, propusă de Partidul Libertate Unitate și Solidaritate pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.24/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea listei de candidați, propusă de Partidul Uniunea Salvați România pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.23/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea listei de candidați, propusă de Partidul PRO ROMÂNIA pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.22/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea candidaturii depusă de Partidul PRO ROMÂNIA pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.21/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea listei de candidați, propusă de Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.20/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea candidaturii depusă de Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.19/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea listei de candidați, propusă de Partidul Social Democrat pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.18/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea candidaturii depusă de Partidul Social Democrat pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.17/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea listei de candidați, propusă de Partidul Ecologist Român pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.16/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea candidaturii depusă de Partidul Ecologist Român pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.15/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea listei de candidați, propusă de Partidul Mișcarea Populară pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.14/17.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea candidaturii depusă de Partidul Mișcarea Populară pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.13/15.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului ALDE în Biroul Electoral de Circumscripţie Orășenească nr. 8 Aninoasa este disponibilă aici

Hotărârea nr.12/15.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Social Democrat în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 67 Vețel este disponibilă aici

Hotărârea nr.11/15.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea în parte a listei de candidați, propusă de Alianța electorală PNL-UDMR-PNȚCD, pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.10/15.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind admiterea candidaturii depusă de Alianța electorală PNL-UDMR-PNȚCD pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara este disponibilă aici

Hotărârea nr.9/14.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Pro România în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 51 Rapoltu Mare este disponibilă aici

Hotărârea nr.8/13.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind respingerea  înregistrării Alianței Electorale Mișcarea Patrioților Români este disponibilă aici

Hotărârea nr.7/13.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea  cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului  Alianța Liberalilor și Democraților în Biroul Electoral de Circumscripție Electorală Comunală nr.32 Cârjiți este disponibilă aici

Hotărârea nr.6/13.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea  cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului  Pro România în Biroul Electoral de Circumscripție Electorală Comunală nr.57 Sălașu de Sus este disponibilă aici

Hotărârea nr.5/13.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea  cererii de înlocuire a reprezentantului Uniunii Democrate Maghiare din România în Biroul Electoral de Circumscripție Electorală Orășenească nr.12 Petrila este disponibilă aici

Hotărârea nr.4/12.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind respingerea ca tardivă  a contestației formulate de către domnul Stretean Ionel este disponibilă aici

Hotărârea nr.3/11.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind respingerea ca neîntemeiate a celor 26 contestații formulate de către Partidul Alianța Liberalilor și Democraților este disponibilă aici

Hotărârea nr.2/11.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARV-COV-2 este disponibilă aici

Hotărârea nr.1/11.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție județeană nr.22 Hunedoara privind stabilirea numărului de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor pentru funcțiile de președinte al consiliului județean și de consilier local este disponibilă aici