Protecția datelor cu caracter personal

Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Datele de contact ale persoanei responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul instituției prefectului:
Tel. 0254 – 211850, 211851; fax 0254 – 215010,215099;  e-mail:prefhd@prefecturahunedoara.ro,
prefhd@yahoo.com.
Program de funcţionare: Luni – Joi: 8,00 -16,30; Vineri: 8,00 – 14,00
Prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de Legea nr.677/2001. Aceasta poate fi descărcată și consultată aici.
Pentru informații complete accesați site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal aici
Cerere de acces la date personale (format pdf)
Ghidul privind informarea cetățenilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal (format pdf)