Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Ordinul Prefectului nr.237/2017 privind reactualizarea și modificarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, constituirea Grupurilor de suport tehnic și aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara este disponibil aici

Anexa nr.1 la Ordinul Prefectului nr.237/2017 – membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara este disponibilă aici

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor