Vizita Excelenței Sale, domnul Hans E. TISCHLER, Consulul Republicii Federale Germania la Sibiu

10 martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă, a primit astăzi vizita Excelenței Sale, domnul Hans E. TISCHLER, Consulul Republicii Federale Germania la Sibiu.
În cursul întâlnirii au fost discutate probleme referitoare la situația economică și socială a județului Hunedoara, modalități de întărire a relațiilor parteneriale între universități, autorități publice locale, reprezentanți ai mediului de afaceri din România și Republica Federală Germană.
Domnul Hans E. TISCHLER și-a manifestat întreaga disponibilitate de a sprijini inițiativele și propunerile partenerilor români, exemplificând cu bune practici și inițiative de succes din zona Transilvaniei, zonă pe care o cunoaște foarte bine, în virtutea misiunii sale.
La rândul său, prefectul județului Hunedoara, domnul Vasilică Potecă, a prezentat unele inițiative ale autorităților publice din județul Hunedoara, care pot beneficia de sprijinul Consulatului de la Sibiu și al Camerei de Comerț Româno-Germane.
A fost subliniată de ambele părți, necesitatea consultării pe baze permanente, a mediului de afaceri din județul Hunedoara și în special a investitorilor germani, care pot oferi administrațiilor publice locale informații și soluții privind îmbunătățirea relațiilor de cooperare și atragerea de noi investitori.
Ambele părți au convenit cu privire la faptul că pentru întărirea relațiilor de cooperare este necesar ca în perioada următoare să se stabilească un calendar comun de acțiuni, iar partea română va face toate diligențele pentru impulsionarea autorităților administrației publice locale și mediului universitar în a-și clarifica și promova ideile de dezvoltare.

Biroul de presă