Adresa punctelor de lucru și programul de lucru

IMPORTANT !  În contextul instalării stării de alertă pe teritoriul României, prin Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.187/14.05.2020, au fost dispuse următoarele măsuri privind programul și modul de lucru:

A.1. Reluarea activităților cu publicul începând cu data de 15.05.2020.

A.1.1. Cererile de paşapoarte vor fi depuse de solicitanţi în baza programărilor online, iar accesul acestora în locaţii, va fi permis doar solicitanţilor şi, după caz, reprezentanţilor legali (la momentul programării) şi a documentului de identitate prezentat în original, respectiv a confirmării de programare, primită ca răspuns prin intermediul portalului www.epasapoarte.ro.

A.1.2. Pentru solicitanţii aflaţi în imposibilitatea efectuării unor programări online, la nivelul fiecărui S.P.C.P. vor fi realizate analize individuale cu privire la posibilitatea preluării cererilor acestora, în intervalele de timp nerezervate prin portalul www.epasapoarte.ro.

A.1.3. Modificarea intervalului de programare pentru preluarea cererii de la 7 minute la 10 minute, în vederea asigurării timpului necesar igienizării corespunzătoare, după preluarea fiecărei cereri.

A.1.4. Pentru ridicarea paşapoartelor, accesul în locaţii va fi realizat pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii şi a documentului de identitate, în original, iar în cazul imposibilităţii prezentării tichetului, accesul în locaţii va fi permis în baza documentului de identitate, numai după efectuarea unor verificări preliminare din care să rezulte dreptul legal de ridicare a paşaportului.

A.2. Menținerea suspendării activității Punctului de lucru mobil din Petroșani.

A.3. Celelalte servicii prestate de S.P.C.P. pentru care nu se fac programări online (istoric paşapoarte, recuperarea paşapoartelor retrase, adeverinţe privind limitarea exercitării dreptului ia libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, furnizare date din R.N.E.P.S., adeverinţe de scutire de taxe vamale, etc.) vor fi solicitate la sediul structurii competente ori prin corespondenţă poştală cu precizarea că, în situaţia în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă electronică.

A.3.1. Cererile de servicii adresate D.G.P., conform competenţelor, vor fi depuse la sediul acesteia, pe baza programării online ori prin corespondenţă poştală, cu precizarea că în situaţia în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă electronică

A.4. Accesul în vederea depunerii cererii/ridicării documentelor rezultate, se face numai în baza documentului de identitate, în original.

A.5. Suspendarea primirii în audienţă a cetăţenilor.

A.6. Limitarea, pe cât posibil a deplasării personalului din compartimentul restricţii în teren, exclusiv pentru situaţiile în care nu se reuşeşte efectuarea demersurilor de retragere a paşapoartelor/de informare a familiei prin mijloace de comunicare la distanţă, sub rezerva respectării normelor de protecţie sanitară a personalului implicat.

A.7. Intensificarea demersurilor de conştientizare a cetăţenilor cu privire la posibilitatea optării pentru ridicarea paşaportului simplu electronic, prin servicii de curierat.

A.9. Programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte este următorul:

Luni – Vineri          08,00 – 20,00

* * *
Sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte este în Deva, B-dul Decebal, bl.P mezanin (intrare din str. Cuza Vodă).
Telefon: 0254-223355, 0354-802599; Fax: 0254-234868
Punct de lucru:Petroșani, Sediul primăriei municipiului Petroșani, str.1 Decembrie 1918, nr.93
Program de lucru:
Preluare acte:
Eliberare acte: