Întâlnire C.L.C.B. pe tema evitării proliferării pestei porcine africane

INFORMARE DE PRESĂ

Joi, 09 august 2018, ora 10:00, subprefectul județului Hunedoara, Dorel Ovidiu BRETEAN, a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor (C.L.C.B.) în ședință la sediul Instituției Prefectului – Județul Hunedoara.

Membrii C.L.C.B. prezenţi la ședință au stabilit Planul de măsuri pentru prevenirea introducerii pestei porcine africane în efectivele de animale de pe teritoriul judeţului Hunedoara.

În principal, planul priveşte:

 • întărirea măsurilor de informare, conştientizare şi protecţie a populaţiei,
 • implicarea autorităţilor şi a organismelor de specialitate în acţiuni de prevenire,
 • instruirea medicilor de la societăţile comerciale specializate în creșterea și comercializarea de porcine,
 • informarea autorităţilor publice locale privind măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea acestei boli,
 • intensificarea măsurilor în scopul respectării stricte a igienei în spaţiile în care se comercializează şi se consumă carne de porc.

C.L.C.B. a aprobat următoarele măsuri suplimentare:

 1. se menține interdicția de organizare a târgurilor de animale vii  pe raza judeţului Hunedoara, pe o perioadă nedeterminată;
 2. se va monitoriza desfăşurarea târgurilor neautorizate pentru combaterea comerţului ilegal cu animale vii, în mod special porcine;
 3. se vor monitoriza permanent toate intrările în judeţul Hunedoara.
 4. se vor identifica în cadrul fiecărei Unităţi Locale de Sprijin (U.L.S.) din localităţile judeţului, suprafeţe de teren propuse aprobării C.L.C.B. Hunedoara pentru ecarisarea alternativă, conform normelor legale în vigoare.
 5. se va organiza o întâlnire cu gestionarii fondurilor de vânatoare pentru prezentarea Planului de măsuri pentru prevenirea introducerii pestei porcine africane în efectivele de animale de pe teritoriul judeţului Hunedoara.
 6. se vor organiza întâlniri cu reprezentanţii U.A.T arondate celor 6 zone (Deva, Brad, Orăştie, Hunedoara, Haţeg, Valea Jiului) unde sunt organizate Circumscripții Sanitar Veterinare (C.S.V.).

C.L.C.B. a stabilit, de asemenea, ca D.S.V.S.A. să disemineze tuturor administraţiilor publice locale din judeţ recomandări pentru informarea proprietarilor de animale în ceea ce priveşte prevenirea, apariţia şi combaterea pestei porcine africane. Recomandările vor fi afişate în locuri publice din localităţi şi vor fi transmise proprietarilor de exploataţii şi proprietarilor individuali.

Biroul de presă