Întâlnirea Comitetului județean pentru zona montană

Vineri, 02 martie, la Primăria municipiului Vulcan a avut loc întâlnirea Comitetului județean pentru zona montană Hunedoara, a Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei integrate pentru dezvoltarea zonei montane la nivelul județului Hunedoara și a Grupului de lucru pentru reglementarea accesului și conduitei în zonele turistice de interes național și local din județul Hunedoara. În cadrul întâlnirii a fost prezentat Raportul de activitate pe anul 2017, au fost făcute propuneri de strategii privind zona montană hunedoreană și a fost aprobat de membrii celor trei structuri Ghidul de acces și conduită în zonele turistice din județul Hunedoara.
La întâlnirea desfășurată în Valea Jiului au fost prezenți și reprezentanți ai turismului local care și-au manifestat interesul pentru activitatea grupurilor de lucru și a Comitetului județean pentru zona montană, pentru stabilirea unor reguli clare aplicabile atât turiștilor cât și celor care organizează activități de turism în județ.
Cei prezenți au discutat și despre necesitatea dezvoltării învățământului care să formeze viitori specialiști în turism și agricultură. S-a discutat și despre viitorul revitalizării agroturismului în Valea Jiului.
Membrii grupului au stabilit că astfel de întâlniri să fie desfășurate și în alte zone din județ, astfel încât aceste inițiative să vină în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare a tuturor zonelor montane din județ.