Transparență decizională

Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică la nivelul Instituției Prefectului în anul:

2018 |  2017 | 2016 |

Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică în județul Hunedoara în anul:

2016 | 2015 |

 

Decizia nr.1 din 11.01.2018 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, a estimărilor pentru anii 2019-2021 și sumele din cota de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale este disponibilă aici.