ANUNȚ în atenția OPERATORILOR ECONOMICI – în perioada 1 noiembrie – 19 noiembrie 2021, agenții economici pot depune solicitări privind clase de învățământ dual sau profesional

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara anunță:

Nevoia de performanță profesională și integrarea absolvenților pe piața muncii,  în contextul socio – economic actual, dezvoltarea parteneriatelor cu operatorii economici, atragerea de noi operatori economici care să investească  în formarea profesională a tinerilor prin învățământul profesional și dual, sunt priorități asumate de către echipa managerială a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Plecând de la principiul că  doar împreună (școală, operatori economici, comunitate) vom reuşi să creăm o legătură, între diferite categorii de public ţintă, dar cu interese similare şi obiective convergente. care pot vedea, mai presus de orice, un ţel comun, acela de a proiecta o ofertă de formare profesională care să corespundă nevoilor operatorilor economici și care să-și găsească un corespondent pe piața muncii.

În acest context, informăm operatorii economici din județul Hunedoara, că în  conformitate cu prevederile Ordinului ME nr. 5513/29.10.2021, au oportunitatea ca în perioada 1 noiembrie   – 19  noiembrie 2021, să solicite clase de învățământ dual sau profesional prin completarea solicitărilor de școlarizare în învățământul dual și profesional (Anexa 1  și Anexa 2) la Ordinul M.E. nr. 5513/2021. Anexele se pot descărca de pe forumul ISJ Hunedoara: http://isj.hd.edu.ro/.

Solicitările operatorilor pentru învățământul dual (Anexa 1) vor fi transmise pe adresele de email: registratura.cndipt@gmail.com și luizadanaipt.hd@gmail.com, până la data de 19 noiembrie  2021.

Solicitările operatorilor economici pentru învățământul profesional (Anexa 2) vor fi transmise pe adresele de email ale  unităților de învățământ  profesional și tehnic cu care doresc să încheie contracte de pregătire practică și la adresa luizadanaipt.hd@gmail.com, până la data de 19 noiembrie 2021.