Corona

! INFORMATII DE ACTUALITATE !

Hotărârea nr.28/11.06.2020 a CNSU privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual, aplicabile începând cu data de 15.06.2020 este disponibilă aici

Hotărârea Parlamentului nr.5/20.05.2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr.394/2020  privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 este disponibilă aici.

Hotărârea nr.26/28.05.2020 a CNSU privind propunerea de modificare/completare/relaxare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata stării de alertă este disponibilă aici.

Hotărârea nr.434/28.05.2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 este disponibilă aici.

Hotărârea nr.394/2020 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 este disponibilă aici.

Legea nr.55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 este disponibilă aici.

* * *

IMPORTANT !  În contextul instalării stării de alertă pe teritoriul României, prin Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.187/14.05.2020, au fost dispuse următoarele măsuri privind programul și modul de lucru:

* * *

A.1. Menținerea suspendării activităților de relații cu publicul, de primire în audiență și de consiliere a cetățenilor, reglementate prin  Ordinul MAI nr. 33/2020 din 21 februarie 2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne.

A.1.1. Cetățenii se vor adresa instituției prin alte mijloace de comunicare decât prezentarea  personal la sediul instituției, și anume: fax: 0254–215099; 215010; email: prefhd@yahoo.com, prefhd@prefecturahunedoara.ro  și poștă: Instituția Prefectului – județul Hunedoara, municipiul Deva – 330025, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28, după caz.

A.2. Menținerea restricționării accesului la activitățile de registratură generală și de apostilare, precum și la activitatea de restituire a contravalorii taxei de pașaport și de înmatriculare neutilizate.

A.2.1. Pentru activitatea de registratură generală documentele se vor transmite prin: fax: 0254 – 215 099; 215 010; email: prefhd@yahoo.com, prefhd@prefecturahunedoara.ro și poștă: Instituția Prefectului – județul Hunedoara, municipiul Deva – 330025, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28, după caz.

A.2.2. Comunicarea către prefect în vederea exercitării controlului de legalitate a actelor emise/adoptate de către autoritățile administrației publice locale se va realiza de pe adresa oficială de e-mail a unității administrativ-teritoriale cu adresă de înaintare în format .pdf (scanate) pe adresa de e-mail prefhdjuridic@yahoo.com, cu respectarea termenelor impuse de Codul administrativ.

A.2.3. Pentru identificarea actelor administrative se va utiliza formatul .pdf cu transmiterea de  foldere/fișiere  care vor cuprinde următoarele elemente: denumirea unității administrativ teritoriale, categoria actului administrativ, numărul acestuia, data emiterii, utilizând caracterele permise, fără diacritice.

A.2.4. În situația transmiterii unor foldere care conțin mai multe fișiere acestea vor fi aranjate în ordinea cronologică a actelor administrative. Adresa de înaintare a documentelor va fi scanată separat și transmisă în cadrul aceluiași folder.

A.2.5.  Documentele destinate Compartimentului „Urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu” se vor transmite scanate, pe adresele de email: prefhd@yahoo.com, prefhd@prefecturahunedoara.ro. Pentru identificarea documentelor se va utiliza formatul pdf cu transmiterea de  foldere/fișiere  care vor cuprinde următoarele elemente: denumirea unității administrativ-teritoriale și indicativul „Fond Funciar”, utilizând caracterele permise, fără diacritice. În cazul dosarelor întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2018, fișierul va conține un singur dosar, cu toate actele aferente și nu se vor transmite o dată, mai mult de 15 dosare.

A.2.7. Activitățile de apostilare și de restituire a contravalorii taxelor de pașaport și de înmatriculare neutilizate se vor desfășura prin corespondență, documentele fiind transmise prin poștă la adresa: Instituția Prefectului – județul Hunedoara, municipiul Deva – 330025, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28.

A.3. Evitarea şedinţelor şi a întâlnirilor de lucru cu contact direct/apropiat între participanţi, prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă, dacă este cazul.

A.4. Programul de lucru al aparatului de specialitate al Prefectului este de luni până joi de la ora 8,00 la ora 16,30, iar vineri de la ora 8,00 la ora 14,00.

*************

Recomandări de la medicii de familie

 

COVID-19 – Recomandări de la medicii de familie

 

*************

Ordonanța militară nr.12/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 este disponibilă aici

Ordonanța militară nr.11/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 este disponibilă  aici

Ordonanța militară nr.10/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 este disponibilă aici

Ordonanța militară nr.9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 este disponibilă aici

Decretul Președintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României este disponibil aici

Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 este disponibilă aici

Ordonanța militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 este disponibilă aici

Ordonanța militară nr.6/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 este disponibilă aici

Ordonanța militară nr.5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 este disponibilă aici

Ordonanța militară nr.4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 este disponibilă aici

Ordonanța militară nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 este disponibilă aici

Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 este disponibilă aici

Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri este disponibilă aici