06 martie 2020

COMUNICAT

        Guvernul României, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, asigură oportunități de finanțare în domeniul agricol, prin două programe speciale de sprijin:

  1. Submăsura 6.1 „ Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
  2. Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”.

      Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara anunță ca a început o campanie de informare, la nivelul județului Hunedoara, privind sesiunile de depunere a cererilor și calendarul estimativ al etapelor de informare și înscriere în program.

      Astfel, în perioada 11 martie 2020 – 18 martie 2020, cu sprijinul Instituției Prefectului-Județul Hunedoara, reprezentanți ai Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara se vor afla în toate orașele și comunele județului Hunedoara pentru a-i informa pe cei interesați despre oportunitățile de finanțare.

PLANUL DE ACȚIUNI DE PROMOVARE PNDR 2014-2020

PENTRU ANUL 2020

 

                            Actiunea Entitatea implicata in realizare Termen de realizare si locatii Zonele arondate pentru promovare
Promovare masuri active din PNDR (sM 6.1 și sM 4.2)

 

 

OJFIR Hunedoara Rapolt-11.03.2020 Orașul Simeria

Hărău

Rapolt

Băcia 

Beriu-11.03.2020 Municipiul Oraștie

Geoagiu

Balșa

Romos

Beriu  

Orăștioara de Sus

Martinești

Turdaș      

Călan-11.03.2020 Orașul Călan

Boșorod       

Bretea Româna

Teliucu Inferior-12.03.2020 Municipiul Hunedoara

Peștișu Mic

Teliucu Inferior

Ghelari       

Bunila         

Lunca Cernii

Cerbăl           

Lelese            

Toplița          

Hațeg-12.03.2020 Orașul Hateg          

Sântămaria –Orlea

Sălașu de Sus          

Pui                          

Baru                         

Banița

Râu de Mori

Sarmizegetusa

Totești            

Densuș            

Gen. Berthelot

Răchitova       

Petroșani-16.03.2020 Municipiul Petrosani

Petrila                      

Aninoasa                  

Vulcan                       

Lupeni                        

Uricani                      

Crișcior-17.03.2020 Orașul Brad       

Valișoara           

Luncoiu de Jos  

Baia de Criș       

Ribița                 

Vața de Jos        

Tomești             

Bulzeștii de Sus

Crișcior            

Bucureșci         

Blăjeni              

Buceș               

Șoimuș-18.03.2020 Municipiul Deva

Șoimuș   

Baita       

Certej     

Cârjiți    

    Ilia-18.03.2020 Ilia  

Vețel                 

Burjuc              

Branișca           

Vorța                

Gurasada         

Zam                  

Dobra               

Lăpugiu de Jos

Bătrâna        

 

Director OJFIR Hunedoara

Mihaela Iacob